tel
Tel.: 44 714 40 44 / 691 16 16 16
mail
biuro@petroenergia.pl
adres
95-040 Koluszki | ul. Naftowa 3
Strona główna > Doradztwo ADR

Petro Energia - Twój doradca ADR

petro energia

Przepisy Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. oraz Zrestrukturyzowanej europejskiej umowy ADR, nakładają na przedsiębiorców, którzy wykonują przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia na swój koszt doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych - doradcy ADR. Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w zakresie:

  • oznakowania ADR
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych
  • obowiązków uczestników przewozu
  • dokumentów przewozowych
  • instrukcji pisemnych dla kierowcy
  • wyposażenia pojazdu
  • wyłączeń z przepisów ADR

Zobacz nasze zaświadczenie ukończenia kursu ADR.

Zobacz nasze świadectwo przeszkolenia doradcy ADR.

Skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi doradcze.