tel
Tel.: 44 714 40 44 / 691 16 16 16
mail
biuro@petroenergia.pl
adres
95-040 Koluszki | ul. Naftowa 3
Strona główna > Formy współpracy

Formy współpracy

petro energia

Zapłata gotówkowa

Jedną z form współpracy z naszą firmą przy zakupie paliw płynnych jest zapłata gotówkowa. Tę formę współpracy polecamy tym klientom, którzy:

 • nie chcą składać zabezpieczenia
 • nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem kredytu kupieckiego
 • chcą uniknąć formalności wymaganych przy zabezpieczeniu kredytu kupieckiego
 • chcą szybko uiścić opłatę bezpośrednio u naszego kierowcy

Dokumenty wymagane:

Działalność gospodarcza:

 • koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki, a w przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne – stosowne oświadczenie
 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • decyzja o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
 • zamówienie

Osoby fizyczne:

 • oświadczenie o zakupie paliwa na potrzeby własne (do wypełnienia u kierowcy podczas dostawy)
 • zamówienie

Wydanie paliwa następuje po złożeniu zamówienia oraz pozytywnej weryfikacji kompletu dokumentów.

Przedpłata w formie przelewu

Jedną z form współpracy z naszą firmą przy zakupie paliw płynnych jest przedpłata. Tę formę współpracy rekomendujemy i polecamy tym klientom, którzy:

 • nie chcą składać zabezpieczenia
 • nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem kredytu kupieckiego
 • chcą uniknąć formalności wymaganych przy zabezpieczeniu kredytu kupieckiego

Wymagane dokumenty to:

 • koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki, a w przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne – stosowne oświadczenie
 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • decyzja o nadaniu numeru NIP
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
 • zamówienie

Komplet wymienionych wyżej dokumentów należy dostarczyć do naszego biura (95-040 Koluszki, ul. Naftowa 3) lub skontaktować się z naszymi handlowcami, którzy odbiorą od Państwa dokumenty.

Wydanie paliwa następuje po pozytywnej weryfikacji kompletu dokumentów, złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto.

Kredyt kupiecki

Jedną z form współpracy z naszą firmą jest kredyt kupiecki. Tę formę współpracy polecamy tym klientom, którym zależy na zakupie oferowanych przez nas paliw płynnych z odroczonym terminem płatności. Warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu kupieckiego jest zawarcie umowy handlowej.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy handlowej:

 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
 • decyzja o nadaniu numeru NIP
 • koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki, a w przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne - stosowne oświadczenie
 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • złożenie zabezpieczenia (weksel, gwarancja bankowa, blokada środków, hipoteka)
 • skrócone sprawozdanie finansowe (F01 lub PIT)

Komplet wymienionych wyżej dokumentów należy dostarczyć do biura naszej firmy (95-040 Koluszki, ul. Naftowa 3) lub skontaktować się z naszymi handlowcami, którzy odbiorą wyżej wskazane dokumenty od Państwa.

Po weryfikacji kompletu wyżej wymienionych dokumentów, nasi handlowcy skontaktują się z Państwem w celu zawarcia umowy handlowej i podjęcia współpracy.